Winnaar Compassieprijs 2018!!

Karim Amghar

Uitgereikt door Karen Armstrong

WijWijs lesmateriaal
no title

Innovatie in het onderwijs met

WijWijs

Onderwijsontwikkeling & Advies

Innovatief

Samenwerken

Maatwerk

Samen met studenten

voor studenten

E-Learning

OuderApp

WijWijs

De toekomst begint bij Samenwerken..

WijWIjs trainingen
wijwijs-tekst ouder

Moeilijke onderwerpen

bespreekbaar maken

in de klas of wijk?

WijWijs helpt u er graag!!

Radicalisering & Polarisatie bespreken in de klas en wijk
Radicalisering en Polarisatie bespreekbaar maken in de klas en wijk is een grote uidaging voor veel docenten en jongerenwerkers. Dat is heel begrijpelijk want het is een zeer gevoelig thema. Karim Amghar geeft daar trainingen in en heeft er een artikel over geschreven, lees hieronder verder! Erg Bruikbaar!

Hoe praat je in de klas over Nieuw-Zeeland en Urk?
Leraren moeten leerlingen vrij laten praten over de gebeurtenissen in Nieuw-Zeeland en Urk. Na het uiten van hun boosheid denken ze na over wat ze zelf kunnen doen.

Voordat je de deurklink opent van je klaslokaal moet je jezelf afvragen wat je denkt over de aanslagen in Nieuw-Zeeland en de incidenten in Urk en hoe je daar met je studenten over wil praten. Als trainer en docent houd ik me veel bezig met radicalisering en rechts-extremisme in de klas en in de wijk. Maar nu voel ik zelf ook een rilling door me heen gaan, voordat ik het gesprek in de klas hierover aanga. Dat heeft te maken met de verschrikkelijke beelden die vrijdag uit Christchurch kwamen.

Tegelijkertijd weet ik dat jongeren deze beelden ook hebben gezien. De reacties die ik krijg van sommige collega-docenten en trainers zijn heftig. Sommigen zijn even helemaal klaar met het met elkaar verbinden van verschillende groepen. Anderen vragen mij ‘leefde je ook zo mee in Parijs?’. Weer anderen barsten in woede of tranen uit. Maar het is nu belangrijker dan ooit om in dialoog te gaan over het recente geweld, aanslagen in het algemeen en allerlei vormen van radicalisering in de klas.

Lees hier verder!

WijWijs? Waar kan ik WijWijs voor inzetten?!

Expertise | Ervaring

WijWijs heeft expertise in en werkt aan de thema’s: Radicalisering | Polarisatie| Diversiteit | Inclusie | Teamontwikkeling | Dialoog | Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken | Islamofobie | Rechts Extremisme | Onderwijs | Jeugd en Jongerenwerk. Wij geven trainingen en workshops aan studenten, jongeren, docenten, jongerenwerkers en andere professionals. 

Wat doet WijWijs?

Software as a Service (SaaS) Onderwijs.

WijWijs levert SaaS op maat voor verschillende onderwijsinstellingen. Bij SaaS Onderwijs moet u denken aan de inzet van Applicaties, Portaal en Games ten behoeve van onderwijs.

Lesmateriaal

WijWijs levert lesmateriaal (Hard Copy en E-Learning). Het lesmateriaal is gericht op sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals radicalisering, loopbaan, burgerschap en maatschappijleer.

Training/Cursus

WijWijs geeft trainingen en cursussen op het gebied van onderwijs. De focus ligt daarbij op de methodieken waar onze onderwijzers succesvol mee werken, denk bv aan Deep Democracy en Talking Stick methodiek.

Ouderbetrokkenheid

Hoe betrek ik meer ouders bij de opleiding?

Keuzedelen

2016-2017 beginnen we in Nederland met KeuzeDelen. Hoe ga ik als school deze keuzedelen aanbieden? Allerlei papieren formulieren of wil ik alles digitaal ontvangen?

Radicalisering

Ik weet echt niet hoe ik het gesprek aan moet gaan. Ik vermijd de gesprekken met studenten liever.

Loopbaan & Burgerschap

Hoe geef ik invulling aan dit vak?

Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken

Hoe maak ik criminaliteit, radicalisering, islamofobie en antisemitisme bespreekbaar..

E-Learning

Ik wil mijn ouderwijs veel meer online gaan aanbieden, zodat onze studenten achter de pc of tablet kunnen werken aan onderwijs.

Lopende Projecten

SaaS
Ouderbetrokkenheid App

Effectieve Tool om ouderbetrokkenheid te verhogen. Hogere ouderbetrokkenheid heeft bewezen te zorgen voor betere schoolresultaten. De Tool is afgestemd op de meest recente onderzoeken rondom Ouderbetrokkenheid VO en MBO.

Lesmateriaal
Download Gratis Lesmateriaal IRH

Illegale Religieuze Huwelijken. Een thema met erg veel emotie en daarom moeilijk bespreekbaar. WijWijs heeft lesmateriaal ontwikkeld dat in dit schooljaar beschikbaar is voor alle VO en MBO scholen. Het lesmateriaal zorgt ervoor dat je makkelijker met elkaar in gesprek kan hierover in de klas. Download Link: http://wijwijs.nl/lesmateriaal-goed-gehuwd/

Training
Moeilijke gesprekken

Middels verschillende opdrachten, stellingen en gespreksmethodieken leren we docenten om het gesprek aan te gaan met studenten over bijvoorbeeld radicalisering.

Partners en Klanten