Radicale openheid

Een belangrijke vereiste in ­­­het bespreekbaar maken van radicaal gedachtegoed is openheid. Waarom is openheid belangrijk? Zonder openheid is toenadering moeilijk. En zonder toenadering is verandering (vrijwel) onmogelijk.

Te vaak gaan we als mens zijnde met anderen in gesprek om hen te overtuigen van ons gelijk. Binnen de preventieve aanpak van radicalisering is deze valkuil ook vaak terug te zien; de wens om mensen te overtuigen van het eigen standpunt. Hierbij gaat men met regelmaat voorbij aan het feit dat veel argumenten die aangedragen worden door jongeren met radicaal gedachtegoed gestoeld zijn op feitelijke constateringen betreffende de samenleving.

We zullen bereidwilligheid moeten tonen om naar deze constateringen/opvattingen, en de bijbehorende gevoelens, te luisteren. Wanneer er ruimte is om een opvatting te uitten, ongeacht wat die opvatting is, en er daadwerkelijk een luisterend oor is, ontstaat er ruimte voor dialoog. Vervolgens kan van daaruit een start worden gemaakt om inzicht te krijgen in de beweegredenen en emoties van de persoon tegenover je, en hoe deze positief te beïnvloeden. Vanuit WijWijs hanteren wij hiervoor de zogenoemde talkingstick methodiek.

In veel gevallen is; “zij begrijpen mij niet/zij luisteren niet”, een groot onderdeel van de frustratie die het gevoel van eenzaamheid aanwakkert en radicaal gedachtegoed nog verder versterkt. Het is zaak dat zij die werken met het thema radicaliseren inzien dat het niet slechts gaat om het verkondigen van de ideale situatie, maar dat zij de juiste handvatten aanreiken aan de doelgroep om zelf van inzicht te veranderen of zich weerbaar te maken tegen het vervallen in onwettige handelingen.

Immers: een extern opgelegde gedachte zal nooit zo sterk worden ervaren als een opvatting die men zichzelf, onder de juiste begeleiding, volledig eigen kan maken. Wees dus bereid te luisteren voordat je met praten wenst te beginnen.

Foto talkingsticky vanuit WijWijs ter illustratie.

Foto talkingstick-sessie vanuit WijWijs ter illustratie.