WijWijs op de Radio! | Karim Amghar WijWijs

Radio 1 ‘De Nieuws BV’. Onze Karim Amghar was te horen bij het radio programma ‘De Nieuws BV’ van Radio 1 over o.a. Radicalisering en het Onderwijs.

“Een aanslag in Parijs op donderdag 20 april, de uitslag van de Turkse verkiezingen die week daarvoor, de zwarte piet discussie. Stuk voor stuk gevoelige onderwerpen. Ook in de klas. Hoe ga je ermee om als leerlingen blij zijn met een aanslag? Daar praten we over met Karim Amghar, hij traint met zijn bureau WijWijs leraren en geeft les in het MBO en HBO.”

Onze Karim Amghar is gevraagd om te spreken vanuit zijn ervaring. Karim Amghar traint docenten en jongerenwerkers om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Niet alleen bespreekbaar maken is volgens Karim Amghar essentieel, maar vervolgens ook samen bouwen naar een oplossing is van groot belang. Bekijk en beluister het stuk en laat ons vooral weten wat u ervan vindt!

http://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/405311-hoe-bespreek-je-een-aanslag-in-de-klas

Karim Amghar van WijWijs bij het Lagerhuis

Onze Karim Amghar Debatteert in het Programma DWDD Lagerhuis voor meer verbinding in de samenleving.

Karim Amghar zet zich in voor een betere samenleving. Dit doet hij vanuit zijn werk bij WijWijs maar ook als docent omgangskunde op het HBO en op het MBO. Karim ziet het onderwijs als DE fundamenten voor een goed werkende samenleving. Zijn motto is “Radicale verschillen bespreekbaar maken doet ze verdwijnen”!!!

Zie hier een collage van de DWDD Lagerhuis Debatten!

Karim geeft lezingen, trainingen, leidt dialogen/debatten en schrijft lesmateriaal voor WijWijs. Is uw interesse gewekt? Neem dat spoedig contact op met ons 😀

Samen Sterker voor een mooier Nederland!

WijWijs bouwt E-Learning om Radicalisering te voorkomen

“docenten zijn op zoek naar handvatten, lesmateriaal en methodieken. De WijWijs E-Learning #jijikendewereld biedt dit voor de docenten en studenten”

WijWijs heeft een E-Learning omgeving gebouwd genaamd #jijikendewereld. Deze E-Learning omgeving gaat over de huidige maatschappelijke problemen en biedt handvatten voor docenten, jongerenwerkers en andere professionals. Op een interactieve manier kun je het gesprek aan gaan. In de E-Learning kun je leuk en informatief lesmateriaal vinden en informatief beeldmateriaal. Aan de hand van het beeldmateriaal kun je met elkaar in dialoog middels de Talking Stick methodiek (ook deze staat beschreven in de E-Learning).

Daarnaast is er een app aan gekoppeld (te downloaden in de Play Store en de Apple Store) waardoor de studenten mee kunnen doen aan een Quiz. De telefoon is dan direct gekoppeld aan bijvoorbeeld het smartboard of de computer van de docent.

Interesse in de omgeving? Neem dan spoedig contact op!

‘Re-integreren in de nieuwe realiteit’

(bron: https://www.kis.nl/artikel/beste-burgemeester-ter-wereld-we-moeten-allemaal-re-integreren-de-nieuwe-realiteit)

Beste burgemeester ter wereld: ‘We moeten allemaal re-integreren in de nieuwe realiteit’

Burgemeester Bart Somers van Mechelen is kort geleden benoemd tot de beste burgemeester ter wereld. Somers is in het bijzonder geliefd door zijn integratiebeleid. ‘Niet je afkomst, maar je toekomst telt’. Wat is de sleutel tot zijn succes en wat kunnen we van hem leren? Kennisplatform Integratie & Samenleving legt hem tien vragen voor.

De Mechelse bevolking bestaat uit 128 nationaliteiten. Hoe zorgt u ervoor dat alle burgers kansrijk zijn en dat er geen eilandjes ontstaan?
Ondertussen zijn we zelfs met 131 verschillende nationaliteiten. Om al die verschillende individuen te laten samenleven is het op de eerste plaats belangrijk dat we elkaar ook zien als individu. De grootste valkuil zit hem in groepsdenken. Als we mensen uitsluitend indelen op blank of gekleurd, christen of moslim dan verliezen we zoveel andere identiteiten die we allemaal hebben.’

‘Ik ben vader, Europeaan, Belg, politicus, boekenwurm. Toen Vlaanderen 50 jaar migratie herdacht, hebben we dat in Mechelen gevierd. Met een feest voor ‘50 jaar migratie’ hadden we 120 immense foto’s van stadsgenoten, met roots uit de hele wereld, centraal op de Grote Markt geplaatst. Het zijn kleine zaken die bijdragen tot een klimaat van aanvaarding en samenleven.’

Ik pretendeer daarmee niet dat er nooit problemen zijn. Dat zou onrealistisch zijn. Want het vraagt wel degelijk om aanpassingen. Van beide kanten. We leven allemaal in een nieuwe multiculturele realiteit. Jan woont misschien al velen generaties in Mechelen en zijn buurman Ali is al de derde generatie die hier woont. Maar, we zijn allemaal eerste generatie ‘superdiverse’ Mechelaars.’

mechelen

Waaruit blijkt dat uw integratiebeleid succesvol is?
‘Daar zijn geen meetbare indicatoren voor, dus het is moeilijk in te schatten. Tot nu toe zijn er uit onze stad bijvoorbeeld nog geen ‘strijders’ naar Syrië vertrokken. Dat zal deels toeval zijn en geluk, maar uiteraard draagt het beleid hier ook aan bij.’

‘In Mechelen werken we hard aan een inclusieve maatschappij. Daarmee bedoel ik niet alleen mezelf en mijn stadsdiensten, ook elke inwoner van mijn stad werkt daaraan mee. Los van hun achtergrond, leeftijd of gender. Voor mij geldt: niet je afkomst maar je toekomst telt. Dat iedereen, los van zijn oorsprong, ouders of religie dezelfde kansen krijgt in de samenleving.’

‘Alle inwoners zijn vanaf hun jeugd betrokken in sociale programma’s. Jongeren maken 22 procent uit van de bevolking in Mechelen. Dat maakt ons een van de jongste Vlaamse steden. De stad voorziet negen speciale centra die naschoolse activiteiten organiseert voor kwetsbare kinderen. Daarnaast werken we ook met jeugdwerkers en straathoekwerkers die kinderen opvolgen op school. Wanneer ze beginnen met spijbelen of slechte cijfers halen spreken ze met deze jongeren en proberen ze hen te motiveren om de beste keuze te maken. Om het beste van hun leven te maken.’

‘ER IS GEEN GOUDEN SLEUTEL DIE ALLE PROBLEMEN OPLOST. LATEN WE BEGINNEN MET HET FEIT DAT ‘DE IMMIGRANT’ EN ‘DE AUTOCHTOON’ NIET BESTAAN’

Wat is de sleutel tot dat succes?
‘Ik pretendeer niet dat er één oplossing is, of een gouden sleutel die alle problemen oplost. Laten we beginnen met het feit dat ‘de immigrant’ niet bestaat. En ook ‘de autochtoon’ bestaat niet. In Mechelen leven 86.000 mensen en ze zijn allemaal uniek en verschillend.’

‘De volgende stelling leidt wellicht tot gefronste wenkbrauwen, maar ik ben van mening dat we allemaal moeten re-integreren in de nieuwe realiteit. Samenleven, niet gewoon hetzelfde gebied bezetten. Niet naast elkaar, maar samenleven. Uiteraard biedt dat ook uitdagingen, maar ik zie vooral kansen in samenleven in diversiteit.’

Het vraagt om mentaliteitsverandering en die leg je niet zomaar op aan anderen. Dat moet geleidelijk aan groeien, uiteraard ondersteunt door beleid. Maar, het zijn vooral de mensen zelf die voor een verandering zorgen.’

‘Ik verwelkom elke nieuwe inwoner in Mechelen, maar iedereen moet dezelfde regels volgen. De fundamentele principes zoals vrijheid, veiligheid en gelijkheid van man en vrouw zijn cruciaal en niet onderhandelbaar. Wanneer de rechtsstaat genegeerd wordt, heeft dat duidelijke consequenties, onafhankelijk van mensen hun achtergrond.’

Wat is uw toekomstvisie, wat betreft het integratiebeleid, voor Mechelen?
‘Wij zetten momenteel in op meer ‘kleur’ in de jeugdbewegingen. Kinderen van jongs af aan met elkaar laten samenspelen, komt iedereen ten goede.’

Wat kan Nederland leren van het integratiebeleid in Mechelen?
Ik ga zeker niet pretenderen dat Mechelen alle antwoorden bezit. Bovendien mag je de context, geschiedenis en schaalgrootte van onze stad niet negeren. Je kan het model van Mechelen niet een op een overnemen voor andere steden. Elke stad heeft een beleid op maat van de inwoners nodig.’

Mechelen

Wat is uw kijk op de kwestie rondom commissaris Jinnih Beels?* Hoe reageert u daarop vanuit uw rol als burgemeester?
‘Ik veronderstel dat u verwijst naar de recente racistische uitlating tegenover commissaris Beels? Ik was daar verbolgen over. Razend word ik daarvan. Maar, we werken heel hard binnen het korps om meer divers te worden. En we mogen daarmee ook niet alle andere 400 politieagenten over dezelfde kam schermen. Het was één rotte appel in de mand. En daar moet onmiddellijk en kordaat worden op gereageerd. Voor racisme en discriminatie is enkel nultolerantie het enige juiste antwoord.’

Wat adviseert u aan uw collega-burgemeesters in Nederland rondom integratiebeleid? Ook bij dergelijke situaties zoals die van commissaris Jinnih Beels?
‘Ik denk dat consistentie daarin zeer belangrijk is. Racisme en discriminatie kunnen niet. Punt. Daar valt niet over te discussiëren. Verder werken wij hard aan het verkrijgen van een meer divers korps. Je kan niet een stad zijn met 138 verschillende nationaliteiten en slechts 1 of 2 nationaliteiten vertegenwoordigd zien in het korps. Hetzelfde geldt voor leeftijd of gender. De samenstelling binnen de politie moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Enkel op die manier kan je geloofwaardig naar voren treden. Daarom hebben wij, onder anderen, commissaris Jinnih Beels in dienst genomen. Samen met de campagne die we weldra gaan starten, willen we een gevarieerd publiek aantrekken voor de opleidingen van politie.’

Wat is uw grootste motivatie?
‘Om in de politiek te stappen moet je sowieso al een beetje idealist zijn. Anders begin je er niet aan of houd je het niet lang vol, naar mijn mening. Ik geloof niet dat ik de hele wereld kan verbeteren, maar mijn burgemeesterschap heeft mij wel al veel vreugde gebracht. Omdat je op kleinere schaal toch cruciale veranderingen kan doorvoeren die de stad mooier en beter maken. Uiteraard is een stad nooit af, maar het motiveert me wel om mijn geboortestad te zien groeien en het maximale eruit te halen.’

‘SAMEN LEVEN IN DIVERSITEIT IS ONZE NIEUWE REALITEIT DIE WE MET ZIJN ALLEN MOETEN OMARMEN’

Wat geeft u uw eigen kinderen mee met betrekking tot onderwerpen zoals discriminatie en racisme?
Hetzelfde als wat ik uitvoer, voor racisme en discriminatie bestaat geen excuus. Maar, ik hoef mijn kinderen daarin niet bijsturen. Ze zijn opgegroeid tot zeer kritische, alerte jonge mensen die geëngageerd in het leven staan. Ik vind het heerlijk om met hun over zulke zaken in dialoog te gaan.’

Wat is uw belangrijkste boodschap?
‘Dat samen leven in diversiteit onze nieuwe realiteit is die we met zijn allen moeten omarmen. En nog belangrijker: niet uw afkomst, maar uw toekomst telt.

 

*Binnen het Mechelse politiekorps werd via WhatsApp een foto van commissaris Jinnih Beels verspreid. De foto betrof een portret van Beels, met daarbij een racistisch opschrift. Jinnih Beels is van Belgisch-Indische afkomst. Vorig jaar stapte zij over van de politie Antwerpen naar het korps in Mechelen, om daar het diversiteitsbeleid uit te bouwen. Één van haar actiepunten is het aanpakken van verborgen racisme binnen de politie.

6 Degrees Den Haag | WijWijs | WijWijs

“In verbinding met elkaar werken aan een mooier morgen”

6 degrees Den Haag is een event georganiseerd door een aantal zeer betrokken Canadezen. Debuty Mayor meneer Baldewsingh heeft in Canada mogen ervaren wat de kracht is van het 6 degrees event en heeft gelijk besloten om er alles aan te doen om dit event naar Nederland te halen.

Tijdens dit één daagse event bespreken we op een interactieve manier de meest uitdagende problemen in de samenleving. Door bijvoorbeeld de toepassing van 360: inclusion. Dit is een methodiek waardoor de sprekers in het middelpunt staan en alle gasten eromheen zitten.

WijWijs heeft een bijdrage geleverd aan het leiden van de gesprekken. Op een interactieve manier hebben we de verbinding gezocht om vervolgens het ‘echte’ gesprek aan te gaan en daarna de angst weg te nemen.