#StraatGesprekken | #StraatGesprekken

WijWijs gaat aan de slag met nieuwe methodiek #StraatGesprekken.

“De methodiek is ontstaan door gebrek aan jongeren in de zaal” zegt Karim Amghar. Tijdens een bijeenkomst voor jongeren kwamen in Hilversum erg weinig aanmeldingen binnen. Dit bate de gemeente zorgen want het is blijft de bedoeling om samen met jongeren te werken aan de toekomst van jongeren. Toen ze vraag werd neergelegd om de bijeenkomst inclusief dialoog en schrappen bracht Karim Amghar (WijWijs) een methodiek aan genaamd #StraatGesprekken. De methodiek brengt het gesprek naar de straat. De stellingen van de dialoog worden iets aangepast.

Karim en collega’s van de gemeente Hilversum gingen de straat op om het gesprek aan te gaan. Dit is erg positief ontvangen door de studenten. Zo zijn de studenten in hun eigen comfort zone en maakt het praten gemakkelijker. Daarbij weet Karim de juiste vragen te stellen en de jongeren op hun gemak te stellen. De vragen varieerde van verbinding en diversiteit tot radicalisering en je niet thuis voelen. “de jongeren waren erg openhartig met name toen er genoeg veiligheid was” zegt Karim.

Het blijft een methodiek te zijn die erg goed aanslaat en wat we waarschijnlijk vaker van gaan horen en zien!

Karim Amghar als gastspreker bij Symposium Superdiversiteit Inholland

Symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces

Save the date: 9 november 2017
Locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam

Graag brengen wij u op de hoogte van dit symposium op 9 november bij Inholland Rotterdam.

Superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid
In steden als Amsterdam en Rotterdam gaat het inmiddels over superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid. Dat is iets waar (aankomende) professionals mee om moeten leren gaan en hogescholen dus op in moeten spelen. Het gaat daarbij om gelijke kansen op studiesucces, contact leggen met medestudenten en het thuis voelen binnen de onderwijsomgeving.

Onderzoek in Rotterdam en Diemen
Een breed samengesteld onderzoeksteam heeft de thema’s Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces onderzocht op twee locaties van Inholland. In Rotterdam bij de opleidingen Business Studies en Social Work, en in Diemen bij opleiding Business Studies. Studenten, docenten en contacten in het werkveld zijn geïnterviewd over hun ervaringen en opvattingen ten aanzien van deze thema’s door het onderzoeksteam bestaande uit Guido van Walraven, Machteld de Jong, Jeany Beelen, Judith Logger, Olav Peschar, Ed Zwakman en BKM-student Jet Strooper.

Het programma

  • 14:00 uur inloop
  • 14:30 uur opening door Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur.
  • 14:40 uur presentatie onderzoeksresultaten door Machteld de Jong, lector Diversiteitvraagstukken.
  • 15:00 uur gastspreker Sezgin Yilgin, rayondirecteur Rabobank Rotterdam Zuid. Yilgin schreef samen met Arjan Erkel het boek Generatie YEP (Young Ethnic Professionals): een nieuwe hoogopgeleide multiculturele generatie.
  • 15:20 uur gastspreker Thom Geurts, docent-onderzoeker interviewt Rachid Bal, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), over identiteitsvorming van Nederlandse jongeren met een moslimachtergrond.
  • 15:40 uur gastspreker Karim Amghar, docent en onderwijsontwikkelaar. Amghar is onder andere bekend van debatten in Het Lagerhuis en De Wereld Draait Door. Ook verzorgt hij kansendialogen op scholen waarbij hij in gesprek gaat met jongeren over diversiteit, discriminatie en gelijke kansen.
  • 16:00 uur interactieve en muzikale afsluiting met Peter de Jong, troubadour en componist.
  • 16:20 uur afsluiting en vooruitblik Eric Westhoek, domeindirecteur Business Finance en Law.

Selvi Ayranci, directeur Credit Europe Bank, zal de rol van de moderator op zich nemen tijdens dit evenement.

Na afloop is er uitgebreid de gelegenheid ervaringen met elkaar uit te wisselen tijdens een borrel.

U kunt zich hieronder aanmelden voor het symposium.

 

 

Bron: https://www.inholland.nl/onderzoek/kenniscentrum-de-gezonde-samenleving/dynamiek-van-de-stad/symposium-superdiversiteit-beeldvorming-en-studiesucces/

Grote verschillen in aanpak radicalisering

Grote verschillen in aanpak radicalisering: helft gemeenten heeft helemaal geen beleid

In het Nederlandse antiradicaliseringsbeleid zijn de verschillen tussen grote en kleine gemeenten fors. Waar de meeste grote steden een plan van aanpak hebben, denken veel kleinere gemeenten zonder speciaal beleid te kunnen.

De vraag is of radicalisering daar niet voorkomt of dat de gemeente het niet ziet

Rapport Inspectie Veiligheid en Justitie

Van de kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners) heeft 36 procent beleid tegen radicalisering, constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie in een evaluatierapport, van de middelgrote gemeenten (tot 100.000 inwoners) is dat 70 procent. Alle grote steden hebben een eigen aanpak. Opgeteld komt het erop neer dat de helft van de gemeenten geen beleid voert tegen radicalisering.

Is dat erg? Nee, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Landelijk staat de aanpak van extremisme in twintig steden voorop. Niet elke gemeente heeft eigen beleid nodig, zegt de coördinator. Neem Vlieland: dat kan zijn geld wel beter besteden. Maar gemeenten kunnen niet zonder meer zeggen dat radicalisering geen probleem is hun regio, vindt de NCTV. ‘Dat de behoefte aan beleid niet bestaat, moeten ze wel ergens op baseren’, aldus een woordvoerder.

De keuze om wel of niet te investeren in antiradicaliseringsbeleid is een kip-of-ei-situatie, schrijft de inspectie. Veel kleinere gemeenten zien ervan af omdat ze geen signalen over radicalisering opvangen. ‘De vraag is of radicalisering daar niet voorkomt of dat de gemeente het niet ziet, omdat niet bekend is waar ze naar moet zoeken’, stelt het rapport. De NCTV denkt dat gemeenten met goede contacten in hun samenleving een bewuste afweging kunnen maken.

Persoonsgericht

Een meerderheid werkt samen met andere gemeenten, omdat ze de expertise ontberen om het geval zelfstandig aan te pakken

Het hoeft niet veel te kosten om als gemeente voorbereid te zijn, zegt Omar Ramadan van RadarAdvies, die de overheid adviseert bij antiradicaliseringsbeleid. ‘In een middelgrote gemeente volstaat het als een paar docenten, sociaal werkers en een wijkagent een cursus hebben gevolgd. Zwaarder hoef je het niet aan te kleden.’ Als gemeente word je dan niet zo gauw lelijk verrast. ‘Het verleden heeft laten zien dat Syriëgangers en gewelddadige rechts-extremisten ook uit kleine gemeenten komen.’

Meer over beleid tegen radicalisering

‘Doei’, zei vice-premier Asscher op de mededeling van zijn collega Blok van Justitie dat hij zojuist het Nederlanderschap had ingetrokken van vier uitgereisde jihadisten. Hij verwoordde het sentiment in het overgrote deel van de Tweede Kamer, dat alle Syriëgangers liever buiten houdt.

Mubin Shaikh was een van hen. Geradicaliseerd moslim, reisde naar Pakistan en Syrië. Tot de omslag kwam en hij voor de Canadese geheime dienst ging werken. Zijn boodschap: deradicalisering afdwingen, werkt niet. (+)

De manier waarop Amsterdam met Bilal L. is omgegaan, tekent de onkunde. De begeleiding van het voormalige Hofstadlid verliep verre van vlekkeloos. (+)

Bron: de Volkskrant