Dijkhoffs verplichte lessen creëren ‘tweederangs burgers’ [Artikel Karim Amghar in NRC]

Extra les in democratie degradeert inwoners van ,,probleemwijken”, vindt docent Karim Amghar.

ANP PHOTO XTRA Koen Suyk

Door Karim Amghar

De VVD wil ouders in ,,probleemwijken” verplichten om kinderen naar het kinderdagverblijf te sturen. Ook moeten er verplichte lessen worden ingevoerd over democratische waarden en tradities. Criminelen moeten er dubbel zo hard worden gestraft als normaal. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat het kabinet wijken selecteert waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid hoog is, de criminaliteit hoog is en het opleidingsniveau laag is. Alsof deze elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gelukkig ziet zijn partijgenoot premier Rutte (er niets in.

Als docent voor alle Nederlanders, ongeacht afkomst, religie of gender, schrik ik me te pletter bij het lezen van dit plan voor zogenoemde “probleemwijken”. Tijdens dialogen door het hele land met studenten uit dit soort wijken hoor ik de gevolgen: ,,Ik voel me tweederangs burger, ik word gewoon niet gezien als een Nederlander.” Als je vaak genoeg iemand een label geeft van tweederangs burger of burger van een probleemwijk, gaan mensen zich hiernaar gedragen. Als je in één adem benoemt dat je wijken aanpakt met meer dan 50% niet-westerse afkomst, werkloosheid en hoge criminaliteit wek je de indruk bij de studenten dat die etiketten bij elkaar horen.

De VVD wekt de indruk dat de studenten in deze wijken en scholen gedoemd zijn om te falen, als deze partij niet als een superheld ingrijpt. Het tegendeel is waar. Alleen in deze wijken komen verplichte lessen over democratische waarden en tradities. Als studenten op deze manier als uitzondering worden gezien zullen ze er natuurlijk niet met hart en ziel achter staan. Om beter te participeren in de samenleving moeten studenten zich juist geen uitzondering voelen.

Weerstand

Als je onderdelen verplicht vanuit de noemer, jij bent minder dus hebt dit meer nodig dan de ‘normale Nederlander’, dan krijg je enorme weerstand. Dat heb ik als onderwijsontwikkelaar en docent gemerkt. Dit is erg slecht voor de studenten maar zeker ook voor de docenten. Ik zie dat docenten het al moeilijk genoeg hebben om een veilig klimaat te scheppen in de klas, waarin alles kan worden besproken. Met dit soort maatregelen wordt dit alleen maar lastiger.

Natuurlijk wil ik ook dat iedereen de Nederlandse taal perfect spreekt, dat iedereen in vrijheid en veiligheid door zijn wijk en school kan lopen. Maar dit creëer je niet door nog meer extra verplichtingen op te leggen aan wijken en scholen die het al moeilijk genoeg hebben. Dit creëer je door samen met de mensen uit deze wijken en scholen plannen te bedenken. Hierdoor zorg je voor een curatieve en preventieve oplossing.

Docenten die ik spreek, zeggen dat het beleid te vaak gemaakt wordt door mensen die totaal niet weten hoe het is om les te geven in dit soort wijken. ,,Ze denken dat onze scholen gevangenissen zijn en dat de problemen opeens verdwijnen, als ze maar genoeg verplichtingen onze kant op gooien”, zegt een docent uit Rotterdam. ,,We moeten hiermee kappen en met onze kinderen werken aan een vruchtbare toekomst. Veel kinderen, want het zijn vaak gewoon kinderen, willen diep van binnen gewoon gezien worden als gelijke. Hiermee creëer je nog meer afstand en polarisatie.”

VVD’ers moeten dus in mijn optiek veel meer in gesprek met de mensen uit deze wijken en scholen en samen tot een oplossing komen met bijvoorbeeld de studenten en docenten zelf. Want we kunnen veel efficiënter en effectiever omgaan met ons onderwijs. Verplichten en onderscheid maken is efficiënt en ineffectief. Op naar goed onderwijs en een goede toekomst voor ons allemaal! Kijk bijvoorbeeld naar een oude “probleemschool”, het Calvijn college in Amsterdam. Deze school is volledig getransformeerd van “probleemschool” naar geliefd college door intensief samenwerken, niet door over de schutting gegooide verplichtingen.

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/21/verplicht-les-voor-tweederangs-burgers-a1626091