#StraatGesprekken | #StraatGesprekken

WijWijs gaat aan de slag met nieuwe methodiek #StraatGesprekken.

“De methodiek is ontstaan door gebrek aan jongeren in de zaal” zegt Karim Amghar. Tijdens een bijeenkomst voor jongeren kwamen in Hilversum erg weinig aanmeldingen binnen. Dit bate de gemeente zorgen want het is blijft de bedoeling om samen met jongeren te werken aan de toekomst van jongeren. Toen ze vraag werd neergelegd om de bijeenkomst inclusief dialoog en schrappen bracht Karim Amghar (WijWijs) een methodiek aan genaamd #StraatGesprekken. De methodiek brengt het gesprek naar de straat. De stellingen van de dialoog worden iets aangepast.

Karim en collega’s van de gemeente Hilversum gingen de straat op om het gesprek aan te gaan. Dit is erg positief ontvangen door de studenten. Zo zijn de studenten in hun eigen comfort zone en maakt het praten gemakkelijker. Daarbij weet Karim de juiste vragen te stellen en de jongeren op hun gemak te stellen. De vragen varieerde van verbinding en diversiteit tot radicalisering en je niet thuis voelen. “de jongeren waren erg openhartig met name toen er genoeg veiligheid was” zegt Karim.

Het blijft een methodiek te zijn die erg goed aanslaat en wat we waarschijnlijk vaker van gaan horen en zien!

Karim Amghar als gastspreker bij Symposium Superdiversiteit Inholland

Symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces

Save the date: 9 november 2017
Locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam

Graag brengen wij u op de hoogte van dit symposium op 9 november bij Inholland Rotterdam.

Superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid
In steden als Amsterdam en Rotterdam gaat het inmiddels over superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid. Dat is iets waar (aankomende) professionals mee om moeten leren gaan en hogescholen dus op in moeten spelen. Het gaat daarbij om gelijke kansen op studiesucces, contact leggen met medestudenten en het thuis voelen binnen de onderwijsomgeving.

Onderzoek in Rotterdam en Diemen
Een breed samengesteld onderzoeksteam heeft de thema’s Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces onderzocht op twee locaties van Inholland. In Rotterdam bij de opleidingen Business Studies en Social Work, en in Diemen bij opleiding Business Studies. Studenten, docenten en contacten in het werkveld zijn geïnterviewd over hun ervaringen en opvattingen ten aanzien van deze thema’s door het onderzoeksteam bestaande uit Guido van Walraven, Machteld de Jong, Jeany Beelen, Judith Logger, Olav Peschar, Ed Zwakman en BKM-student Jet Strooper.

Het programma

  • 14:00 uur inloop
  • 14:30 uur opening door Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur.
  • 14:40 uur presentatie onderzoeksresultaten door Machteld de Jong, lector Diversiteitvraagstukken.
  • 15:00 uur gastspreker Sezgin Yilgin, rayondirecteur Rabobank Rotterdam Zuid. Yilgin schreef samen met Arjan Erkel het boek Generatie YEP (Young Ethnic Professionals): een nieuwe hoogopgeleide multiculturele generatie.
  • 15:20 uur gastspreker Thom Geurts, docent-onderzoeker interviewt Rachid Bal, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), over identiteitsvorming van Nederlandse jongeren met een moslimachtergrond.
  • 15:40 uur gastspreker Karim Amghar, docent en onderwijsontwikkelaar. Amghar is onder andere bekend van debatten in Het Lagerhuis en De Wereld Draait Door. Ook verzorgt hij kansendialogen op scholen waarbij hij in gesprek gaat met jongeren over diversiteit, discriminatie en gelijke kansen.
  • 16:00 uur interactieve en muzikale afsluiting met Peter de Jong, troubadour en componist.
  • 16:20 uur afsluiting en vooruitblik Eric Westhoek, domeindirecteur Business Finance en Law.

Selvi Ayranci, directeur Credit Europe Bank, zal de rol van de moderator op zich nemen tijdens dit evenement.

Na afloop is er uitgebreid de gelegenheid ervaringen met elkaar uit te wisselen tijdens een borrel.

U kunt zich hieronder aanmelden voor het symposium.

 

 

Bron: https://www.inholland.nl/onderzoek/kenniscentrum-de-gezonde-samenleving/dynamiek-van-de-stad/symposium-superdiversiteit-beeldvorming-en-studiesucces/