Start nieuwe studiejaar is dit jaar moeilijker dan voorheen.

“Corona is een middel die de politiek inzet om ons te onderdrukken ” of “Corona is nep” en “Door corona heb ik mijn oma verloren “

#CoronaGesprekken voeren in je klas is een extra taak voor docenten dit jaar. Veel docenten hebben hun zorg hierover uitgesproken. Daarom heeft onze Karim Amghar ee video gemaakt met tips om het schooljaar goed te starten in opdracht van de MBO Raad | Kennispunt MBO Burgerschap | Expertisepunt LOB I Initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen. | en platform sport & gezonde leefstijl.