Training Weerbaarheid: 

De veranderingen in de maatschappij volgen elkaar snel op. Daarnaast worden
we meer gericht participatie en eigen kracht. Voor vele culturen is dit niet meegegeven
in de opvoeding, het enorme verschil tussen het niet westerse opvoeding en het westerse
opvoeding daar ligt een wereld van verschil.

Veel mensen Weerbaarheid (meiden, jongens, moeders en statushouders)
blijken onvoldoende weerbaar te zijn om de juiste keuzes te maken voor hun eigen toekomst.

Doel:

Met de cursus Weerbaarheid wordt u op de hoogte gebracht van alle relevante kennis en vaardigheden.
Ook belangrijke gesprekstechnieken worden u tijdens deze training eigen gemaakt.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod tijdens de eerste training;

    1. Hoe maak je onderscheid in wat er bijzaak en noodzaak in het leven, waar let ik op,
     welk perspectief  is het meest effectiever op welk moment, welk doel heb ik voor mezelf?:
    • Wat wordt er van mij verwacht?
    • Wat wil ik zelf?
    • Welk invloeden hebben op mij om keuzes te maken?
    • Hoe is mijn houding op het moment?
    • Wat kun je zelf sturen?
    • Hoe begrijp je waar het vandaan komt;
    • Vanuit welk model van de wereld kijk jij?
    • Cultuur verschillen?
    • Zijn alle buitenlanders hetzelfde? Alle Marokkanen en Turken crimineel?
     Zijn alle Antillianen lui? Alle vluchtelingen profiteurs?
    • Hoe gekleurd ben jij?
    1. Taal, non-verbale communicatie, het eigen culturele als communicatie model;
    • Taal is van iedereen en niemand.
    • Welke mits matchen zijn er in taal?
    • Hoe communiceer jij vanuit jou model van de wereld?
    • Vanuit welk model van de wereld communiceert de ander en hoe herken ik dit?
    • Waar hou ik rekening mee en waar let ik dan op?
    • Hoe moet ik dan communiceren?
    1. De relatie tussen individu ( ik cultuur) en de groep (wij cultuur), de omgang met
     hiërarchie/ongelijkheid, de omgang met sekserollen;
    • Wie zijn nou de anderen?
    • Welke groepen en verbanden zijn er? Welk systemen spelen een rol?
    • Wat is mijn positie hierin, kan het worden veranderd?
    1. Taboe onderwerpen;
    • Wat zijn taboe onderwerpen?
    • Voor wie/ welk cultuur is het een taboe en waarom?
    • Hoe bespreek je deze onderwerpen?
    • Is er dan spraken van niet gerespecteerd gedrag als dit wordt besproken?
    • Welk effect kan het hebben op gezinnen (Eer, schaamte).

De opzet van de training vraagt een actieve houding van de deelnemers. Naast de
theorie, wordt in de vorm van opdrachten gewerkt aan de praktische ontwikkeling
van vaardigheden. Zo wordt de materie makkelijker eigen gemaakt. Er is voldoende
aanbod van praktijkvoorbeelden van de trainers.

 

Doelgroep:

De training is bedoeld voor professionals, meiden, jongens,  moeders en statushouders .

Resultaat:

Na het volgen van de training bent u in staat om:

    • Ouders en jongeren weerbaar te maken in deze samenleving
    • Beeld krijgen waar het vandaan komt;
   • Hoe met lastige situaties om te gaan (taboe onderwerpen/ eer en schaamte)
    binnen verschillende culturen.

Hallo!!

Ik ben Mascha en ik heb deze training online gezet 😀

Download hier de volledige brochure: