WijWijs lesmateriaal
no title

Innovatie in het onderwijs met

WijWijs

Onderwijsontwikkeling & Advies

Innovatief

Samenwerken

Maatwerk

Samen met studenten

voor studenten

E-Learning

OuderApp

WijWijs

De toekomst begint bij Samenwerken..

WijWIjs trainingen
wijwijs-tekst ouder

Moeilijke onderwerpen

bespreekbaar maken

in de klas of wijk?

WijWijs helpt u er graag!!

WijZijnWijs 😀
Voor een nieuw bordspel dat we ontwikkelen zijn we op zoek naar vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar leuke, gezellige mensen met het hart op de juiste plek!! We zijn bezig met een tof nieuw project genaamd WijZijnWijs. Voor dit project zijn we op zoek naar mensen die in deze beginfase mee willen denken.

WijZijnWijs is een bordspel dat discriminatie (religieus, gender, afkomst e.a. vormen van) bespreekbaar maakt. We laten middels het spel mensen kennis maken met diversiteit als oplossing. De deelnemers van het spel worden onbewust bewust gemaakt over hoe te handelen en wat de achterliggende redenen van discriminatie zijn.

WijWijs verbind 😀 😀 😀 

Wat doet WijWijs?

Software as a Service (SaaS) Onderwijs.

WijWijs levert SaaS op maat voor verschillende onderwijsinstellingen. Bij SaaS Onderwijs moet u denken aan de inzet van Applicaties, Portaal en Games ten behoeve van onderwijs.

Lesmateriaal

WijWijs levert lesmateriaal (Hard Copy en E-Learning). Het lesmateriaal is gericht op sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals radicalisering, loopbaan, burgerschap en maatschappijleer.

Training/Cursus

WijWijs geeft trainingen en cursussen op het gebied van onderwijs. De focus ligt daarbij op de methodieken waar onze onderwijzers succesvol mee werken, denk bv aan Deep Democracy en Talking Stick methodiek.

Ouderbetrokkenheid

Hoe betrek ik meer ouders bij de opleiding?

Keuzedelen

2016-2017 beginnen we in Nederland met KeuzeDelen. Hoe ga ik als school deze keuzedelen aanbieden? Allerlei papieren formulieren of wil ik alles digitaal ontvangen?

Radicalisering

Ik weet echt niet hoe ik het gesprek aan moet gaan. Ik vermijd de gesprekken met studenten liever.

Loopbaan & Burgerschap

Hoe geef ik invulling aan dit vak?

Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken

Hoe maak ik criminaliteit, radicalisering, islamofobie en antisemitisme bespreekbaar..

E-Learning

Ik wil mijn ouderwijs veel meer online gaan aanbieden, zodat onze studenten achter de pc of tablet kunnen werken aan onderwijs.

Lopende Projecten

SaaS
Ouderbetrokkenheid App

Effectieve Tool om ouderbetrokkenheid te verhogen. Hogere ouderbetrokkenheid heeft bewezen te zorgen voor betere schoolresultaten. De Tool is afgestemd op de meest recente onderzoeken rondom Ouderbetrokkenheid VO en MBO.

Lesmateriaal
IRH

Illegale Religieuze Huwelijken. Een thema met erg veel emotie en daarom moeilijk bespreekbaar. WijWijs heeft lesmateriaal ontwikkeld dat in het schooljaar 2017-2018 beschikbaar is voor alle VO en MBO scholen. Het lesmateriaal zorgt ervoor dat je makkelijker met elkaar in gesprek kan hierover in de klas.

Training
Moeilijke gesprekken

Middels verschillende opdrachten, stellingen en gespreksmethodieken leren we docenten om het gesprek aan te gaan met studenten over bijvoorbeeld radicalisering.

Partners en Klanten