WijWijs lesmateriaal
no title

Innovatie in het onderwijs met

WijWijs

Onderwijsontwikkeling & Advies

Innovatief

Samenwerken

Maatwerk

Samen met studenten

voor studenten

E-Learning

OuderApp

WijWijs

De toekomst begint bij Samenwerken..

WijWIjs trainingen
wijwijs-tekst ouder

Moeilijke onderwerpen

bespreekbaar maken

in de klas of wijk?

WijWijs helpt u er graag!!

Van Radicaal Naar Amicaal!
Samen met de Hogeschool Leiden en MBO Rijnland gaat WijWijs een geweldig leuk project draaien! 😀

(in opdracht van de gemeente Leiden)
In deze roerige tijden zien we en voelen we dat we langzaam uit elkaar drijven. Er ontstaat steeds meer polarisatie, waaraan discriminatie en ingebakken vooroordelen tussen bevolkingsgroepen in onze samenleving uit voort komen. Polarisatie is een gevoelsdynamiek en zorgt bij veel mensen voor angst. Angst zorgt bij veel mensen voor haat en onbegrip. Er is de laatste tijd veel aandacht voor radicalisering vanwege aanslagen in het westen. Wat op zich zelf natuurlijk een zeer kwalijke zaak is. Veel mensen zijn vaak de dupe van deze negatieve aandacht hiervoor.

Er zijn een aantal zaken die fungeren als voedingsbodem voor radicalisering. Discriminatie, polarisatie, eenzijdige social media en nog een aantal andere zaken. Daarnaast weten we ook dat je mensen met een radicale gedachtegoed steeds radicaler kunt maken door geen ruimte te geven om zich gehoord te voelen of probeert het probleem te onderdrukken.

Vanuit deze insteek hebben Job Lafeber directeur van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Leiden en Karim Amghar manager & trainer @WijWijs de koppen bij elkaar gestoken om dit probleem in het onderwijs erfelijk en duurzaam aan te pakken. Door leraren in opleiding de juiste tools, theorie en praktijk ervaring mee te geven op het gebied van radicalisering en polarisatie kun je een veel grotere groep bereiken. De docenten zullen hun klassen bereiken, hun collega’s en indirect ook de mensen die in contact staan met de studenten en collega’s. Daarnaast kun je met deze tools ook veel meer uitdagingen aanpakken in het onderwijs. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

Samenwerking tussen 4 toffe partijen

2

Na regen komt zonneschijn.. samen blijven proberen!

3

Lesmateriaal ontwikkelen..

4

Feedback uit het veld verwerken..

5

Samen ontdekken..

6

Lesmateriaal future proof maken..

7

Samen je bestemming bepalen..

8

Samen groeien..

9

Wereldverbeteraars..

10

Brainstormen..

11

WijWijs gaat ook docenten trainen..

12

Lesmateriaal wordt opgenomen in het curriculum..

13

Literatuur studie..

14

Na regen..

Wat doet WijWijs?

Software as a Service (SaaS) Onderwijs.

WijWijs levert SaaS op maat voor verschillende onderwijsinstellingen. Bij SaaS Onderwijs moet u denken aan de inzet van Applicaties, Portaal en Games ten behoeve van onderwijs.

Lesmateriaal

WijWijs levert lesmateriaal (Hard Copy en E-Learning). Het lesmateriaal is gericht op sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals radicalisering, loopbaan, burgerschap en maatschappijleer.

Training/Cursus

WijWijs geeft trainingen en cursussen op het gebied van onderwijs. De focus ligt daarbij op de methodieken waar onze onderwijzers succesvol mee werken, denk bv aan Deep Democracy en Talking Stick methodiek.

Ouderbetrokkenheid

Hoe betrek ik meer ouders bij de opleiding?

Keuzedelen

2016-2017 beginnen we in Nederland met KeuzeDelen. Hoe ga ik als school deze keuzedelen aanbieden? Allerlei papieren formulieren of wil ik alles digitaal ontvangen?

Radicalisering

Ik weet echt niet hoe ik het gesprek aan moet gaan. Ik vermijd de gesprekken met studenten liever.

Loopbaan & Burgerschap

Hoe geef ik invulling aan dit vak?

Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken

Hoe maak ik criminaliteit, radicalisering, islamofobie en antisemitisme bespreekbaar..

E-Learning

Ik wil mijn ouderwijs veel meer online gaan aanbieden, zodat onze studenten achter de pc of tablet kunnen werken aan onderwijs.

Lopende Projecten

SaaS
Ouderbetrokkenheid App

Effectieve Tool om ouderbetrokkenheid te verhogen. Hogere ouderbetrokkenheid heeft bewezen te zorgen voor betere schoolresultaten. De Tool is afgestemd op de meest recente onderzoeken rondom Ouderbetrokkenheid VO en MBO.

Lesmateriaal
Download Gratis Lesmateriaal IRH

Illegale Religieuze Huwelijken. Een thema met erg veel emotie en daarom moeilijk bespreekbaar. WijWijs heeft lesmateriaal ontwikkeld dat in dit schooljaar beschikbaar is voor alle VO en MBO scholen. Het lesmateriaal zorgt ervoor dat je makkelijker met elkaar in gesprek kan hierover in de klas. Download Link: http://wijwijs.nl/lesmateriaal-goed-gehuwd/

Training
Moeilijke gesprekken

Middels verschillende opdrachten, stellingen en gespreksmethodieken leren we docenten om het gesprek aan te gaan met studenten over bijvoorbeeld radicalisering.

Partners en Klanten