no title

Innovatie in het onderwijs met

WijWijs

Onderwijsontwikkeling & Advies

WijWijs lesmateriaal

Innovatief

Samenwerken

Maatwerk

Samen met studenten

voor studenten

E-Learning

OuderApp

WijWijs

De toekomst begint bij Samenwerken..

WijWIjs trainingen

WijWijs

Lesmateriaal

wijwijs-tekst ouder

TerugBlik 2016
In verbinding met het verleden om te werken aan het heden voor een betere toekomst

Wat was het toch een prachtig jaar… We hebben met WijWijs enorme stappen gemaakt. We hebben niet alleen enorme stappen gemaakt voor de organisatie, maar belangrijker nog we hebben enorme stappen gemaakt om maatschappelijke problemen op te lossen. We hebben veel docenten en jongerenwerkers geholpen om radicalisering bespreekbaar te maken maar wat hebben we allemaal nog meer gedaan? Klik Hier!! 

1
2
3
4
5
6
7
1

Projectmedewerker Radicalisering & Onderwijs Alexander den Toom

2

Manager & Trainer Karim Amghar

3

“Radicalisering Bespreekbaar Maken Doet Ze Verdwijnen”

4

Theatervoorstelling Er Zal Een Stilte Vallen…

5

OuderApp MBO

6

Talking Sick

7

Wij Zijn WijWijs 😀 #SamenSterker

Wat doet WijWijs?

Software as a Service (SaaS) Onderwijs.

WijWijs levert SaaS op maat voor verschillende onderwijsinstellingen. Bij SaaS Onderwijs moet u denken aan de inzet van Applicaties, Portaal en Games ten behoeve van onderwijs.

Lesmateriaal

WijWijs levert lesmateriaal (Hard Copy en E-Learning). Het lesmateriaal is gericht op sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals radicalisering, loopbaan, burgerschap en maatschappijleer.

Training/Cursus

WijWijs geeft trainingen en cursussen op het gebied van onderwijs. De focus ligt daarbij op de methodieken waar onze onderwijzers succesvol mee werken, denk bv aan Deep Democracy en Talking Stick methodiek.

Ouderbetrokkenheid

Hoe betrek ik meer ouders bij de opleiding?

Keuzedelen

2016-2017 beginnen we in Nederland met KeuzeDelen. Hoe ga ik als school deze keuzedelen aanbieden? Allerlei papieren formulieren of wil ik alles digitaal ontvangen?

Radicalisering

Ik weet echt niet hoe ik het gesprek aan moet gaan. Ik vermijd de gesprekken met studenten liever.

Loopbaan & Burgerschap

Hoe geef ik invulling aan dit vak?

Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken

Hoe maak ik criminaliteit, radicalisering, islamofobie en antisemitisme bespreekbaar..

E-Learning

Ik wil mijn ouderwijs veel meer online gaan aanbieden, zodat onze studenten achter de pc of tablet kunnen werken aan onderwijs.

Lopende Projecten

SaaS
Ouderbetrokkenheid App

Effectieve Tool om ouderbetrokkenheid te verhogen. Hogere ouderbetrokkenheid heeft bewezen te zorgen voor betere schoolresultaten. De Tool is afgestemd op de meest recente onderzoeken rondom Ouderbetrokkenheid VO en MBO.

Lesmateriaal
Jihad – De Voorstelling

WijWijs heeft lesmateriaal ontwikkeld voor alle scholen naar aanleiding van de theatershow: Jihad – De Voorstelling. Een uiterst spraakmakende en interessante co-creatie met Stichting Legolas.

Training
Moeilijke gesprekken

Middels verschillende opdrachten, stellingen en gespreksmethodieken leren we docenten om het gesprek aan te gaan met studenten over bijvoorbeeld radicalisering.

Partners en Klanten