Training Radicalisering & Polarisatie

Tijdens deze training gaan we de diepte in over wat de achtergrond is van Radicalisering & Polarisatie. Dit zorgt ervoor dat je als school of gemeente de problematiek makkelijk een plek kunt geven. Vervolgens bieden we tools om deze problemen preventief en curatief aan te pakken.

Voor wie: School | VO | MBO | HBO | WO | Wijk | Gemeenten

Talking Stick (Dialoog) Training.

De Talking Stick training is een dialoog training die ervoor zorgt dat je moeilijke onderwerpen bespreekbaar kunt maken. Daarnaast zorgt de training er ook voor dat je een betere samenwerking krijgt in je team, klas of wijk. Het zorgt ervoor dat mensen de verantwoordelijkheid pakken voor hun directe eigen omgeving.

Voor wie: Professionals |

E-Learning omgeving #Jij, Ik en de Wereld! (Radicalisering & Polarisatie).

WijWijs heeft een E-Learning ontwikkeld die zorgt voor verbinding in de klas. Daarnaast zorgt het ervoor dat docenten moeilijke onderwerpen bespreekbaar kan maken. De E-Learning is innovatief en zorgt voor interactie in de klas. De studenten maken opdrachten vanaf hun telefoon en de docent geeft les vanuit de E-Learning omgeving.

Voor wie: School | Bovenbouw VO | MBO | HBO Lerarenopleidingen

OuderApp MBO

We hebben een ouder applicatie gemaakt die specifiek voor het MBO is. De applicatie is afgestemd op de meest recente onderzoeken naar ouderbetrokkenheid op het MBO en zorgt voor een hogere ouderbetrokkenheid. In de App zitten verschillende tools, waaronder een chat voor ouders, studenten en docenten. Laagdrempelig en lage werkdruk staan centraal.

Voor wie: School | MBO

Trainingsacteurs beschikbaar!!

WijWijs biedt trainingsacteurs aan organisaties, scholen en gemeenten om trainingen sterker te maken. Daarnaast bieden we trainingen waar we trainingsacteurs voor inzetten.

Sprekers, Dialoogbegeleiders, Gespreksleiders

WijWijs levert sprekers, dialoogbegeleiders en gespreksleiders over verschillende sociaal maatschappelijke thema’s;

  • Interreligieus en Interculturele thema’s;
  • Radicalisering & Polarisatie;
  • Verbinding in de samenleving;
  • Dialoog/Debat;
  • Anders sociaal maatschappelijke thema’s.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen